Voor alle koorleden
– Het Eindhovens Popkoor is de handelsnaam van Het Eindhovens Popkoor V.O.F.
– De eerste repetitie die je bijwoont is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Daarna kun je via het inschrijfformulier aangeven of je aan het popkoor wilt gaan deelnemen.
– We gebruiken notenschrift, maar het is niet noodzakelijk noten te kunnen lezen. We zorgen voor oefenmateriaal (o.a. MP3’s), zodat je je thuis kunt voorbereiden voor de gezamenlijke repetities. Voor begeleiding tijdens repetities en optredens wordt gebruik gemaakt van piano, orkestbanden of een live-band.
– Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitprinten en opbergen van de koorarrangementen.
– Elke koorrepetitie wordt gestart met wat inzing-oefeningen. Echter, de kooravond is geen zangles. Wel zal er aandacht zijn voor basis zangtechniek en zullen er regelmatig workshops door (externe) professionals (bij Zilver en Goud) worden aangeboden om de stemtechniek en presentatie van het koor te verbeteren.
– De dirigent leidt het popkoor, maar het is belangrijk dat elk lid zich goed voorbereid. Ken je stempartij, teksten en weet waar je moet invallen. Houd ook zelf de nummers bij die niet meer wekelijks gerepeteerd worden.

Repetities
– Repetities vinden plaats in het Klokgebouw Strijp-S in Eindhoven bij Blue Collar Hotel of POPEI. Het Eindhovens Popkoor is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadigingen/verlies van materialen of ongevallen binnen of buiten de repetitieruimte.
– Indien je verhinderd bent, stel dan even de dirigent op de hoogte door te mailen [voornaam_dirigent]@popkooreindhoven.nl. Je wordt wel geacht je partijen te kennen als je weer op de repetitie komt. Deelname aan optredens bij lange afwezigheid op de repetitie-avonden is helaas niet mogelijk.
– Bij ziekte/afwezigheid van de dirigent wordt een gelijkwaardige vervanger gezocht of wordt de repetitie op een ander tijdstip ingehaald.

Lidmaatschap
– Je kunt je op elk moment aanmelden voor Het Eindhovens Popkoor. Je wordt dan (mits er plek is) uitgenodigd voor een gratis kijkrepetitie.
– Het Eindhovens Popkoor Goud hanteert een proefperiode van 1 maand.
– Het lidmaatschap (vermeld op de website) wordt via automatische incasso maandelijks afgeschreven. De afschrijvingen vinden altijd rond de 25e van de maand plaats. Het volgende is inbegrepen in dit contributiebedrag:
– Professionele oefenzaal in bij Blue Collar Hotel of POPEI op Strijp-S in Eindhoven
– 40 repetities (van 2 uur) per jaar o.l.v. een dirigent/muzikaal leider (m.u.v. Pubkoor “Groovy Tuesday”: 36 repetities per jaar)
– Speciaal meerstemmig gearrangeerde stukken voor popkoor
– Digitale beschikbaarheid van arrangementen en koorpartijen
– Minimaal eens per jaar een optreden voor publiek
– Met regelmaat workshops en masterclasses van externe professionals (bij Zilver en Goud)
– Jaarlijks een studio en/of liveopname o.l.v. een ervaren producer (bij Goud)
– Je kunt je lidmaatschap schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door te mailen naar administratie@popkooreindhoven.nl. Van de opzegtermijn kan worden afgeweken in geval van directe verhuizing of langdurige ziekte.

Het oefenmateriaal
– Het oefenmateriaal is en blijft eigendom van Het Eindhovens Popkoor V.O.F.
– Wanneer je je inschrijft voor het popkoor ontvang je een wachtwoord waarmee je kunt inloggen op de oefenpagina van Het Eindhovens Popkoor. Hierop is al het oefenmateriaal te vinden zoals MP3’s en bladmuziek.
– De koorpartijen mogen alleen uitgeprint worden voor eigen gebruik. Ze mogen niet worden vermenigvuldigd of op welke manier dan ook worden verstrekt aan derden. De arrangementen zijn auteursrechtelijk beschermd. Bij overtreding kan over worden gegaan op strafrechtelijke vervolging.
– Het is ook niet toegestaan om arrangementen te gebruiken voor andere koren of uitvoeringen, anders dan georganiseerd door Het Eindhovens Popkoor. Bij overtreding kan over worden gegaan op strafrechtelijke vervolging.

Betaling
– De contributie voor Het Eindhovens Popkoor wordt middels een automatische incasso maandelijks gevorderd. Als deze incasso wordt gestorneerd of wegens debet saldo niet kan plaatsvinden, dan sturen we een herinneringsfactuur die zelf overgemaakt dient te worden. Mocht ook die factuur niet binnen het gestelde termijn voldaan worden, dan volgt een 2e herinnering waarop wij 10% herinneringskosten in rekening zullen brengen.  De afschrijvingen vinden altijd rond de 25ste van de maand plaats. Koorleden die niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan, kan de toegang tot de repetities worden ontzegd.
– Tariefwijziging is voorbehouden aan Het Eindhovens Popkoor. Alle koorleden worden hier tijdig over geïnformeerd.
– Let op: ook als je niet aanwezig bent op de repetities (maar niet bent uitgeschreven) loopt de maandelijkse incasso door. In de schoolvakanties wordt niet gerepeteerd, tenzij anders overeengekomen met de dirigent. Zie voor vakantiedata: popkooreindhoven.nl/agenda

Beeld en geluid
– Tijdens repetities en/of optredens kan geluids- en/of beeldmateriaal worden gemaakt voor publiciteits- of oefendoeleinden. Door het ondertekenen van het machtigingsformulier, verklaar je je akkoord met het plaatsen hiervan op verschillende media-kanalen. Aan dit materiaal kunnen geen (eigendoms-) rechten worden ontleend. Zie ook onze Privacy Verklaring.

Functioneren binnen het koor
– Suggesties over repertoire, aankleding, optredens en werkwijze zijn altijd welkom. Echter blijft de eindverantwoordelijke de dirigent/muzikaal leider. Hij/zij zal hierover een beslissing maken.
– Gedrag dat door de dirigent als storend wordt ervaren of de voortgang van de repetitieavond belemmerd, zal worden besproken. Wanneer een deelnemer geen gehoor geeft aan het verzoek zich te gedragen binnen de normen van het koor, kan deze deelnemer de toegang tot de repetitie-avonden worden ontzegd. Tevens zal in dat geval het lidmaatschap worden opgezegd.
– Voor vragen en/of opmerkingen omtrent deze voorwaarden kun je mailen naar administratie@popkooreindhoven.nl

Het Eindhovens Popkoor
Hastelweg 52
5616 HM, Eindhoven
Tel: 040-8452291
popkooreindhoven.nl