Het Eindhovens Popkoor is de handelsnaam van Het Eindhovens Popkoor V.O.F. Hieronder staat beschreven welke gegevens we op welk moment van je verzamelen/bewaren en met welke reden. Tevens is te lezen hoe hiermee door ons wordt omgegaan m.b.t. privacy en veiligheid conform de wet AVG.

Persoonsgegevens
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen persoonsgegevens:

• Bij online aanmelding voor een kijkrepetitie bij Het Eindhovens Popkoor.
Het Eindhovens Popkoor verzamelt de volgende persoonlijke gegevens via ons online (SSL-beveiligd) aanmeldformulier:
1. Voor- & achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Woonplaats
5. Telefoonnummer
6. E-mail

Deze gegevens worden gebruikt voor het volgende:
1. Het Eindhovens Popkoor kan contact met je opnemen via e-mail of telefoon m.b.t. planning of om je te informeren over onze mogelijkheden.
2. Geslacht en leeftijd kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het samen te stellen van een groep.
3. Het Eindhovens Popkoor kan e-mail aan je versturen en je zo op de hoogte houden van interessante aanbiedingen en/of activiteiten als je je hier voor hebt aangemeld via de website. Afmelden hiervoor kan bij iedere e-mail en op elk moment.
4. Gegevens worden gebruikt voor interne analyse, zodat we ons aanbod nog meer voor onze cursisten en klanten kunnen personaliseren.

• Bij een schriftelijke aanmelding voor Het Eindhovens Popkoor.
Het Eindhovens Popkoor verzamelt de volgende persoonlijke gegevens bij jouw inschrijving voor onze cursus:
1. Voor- & achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Adresgegevens
5. Telefoonnummers
6. E-mail
7. Voorkeur voor koor/repetitiedag
8. Je betaalgegevens

Deze gegevens worden gebruikt voor het volgende:
1. Het Eindhovens Popkoor kan contact opnemen via e-mail of telefoon om m.b.t. planning of om je te informeren over onze mogelijkheden.
2. Geslacht en leeftijd kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het samen te stellen van een groep.
3. Het Eindhovens Popkoor verstuurt informatieve mails om je op de hoogte te houden van de gang van zaken m.b.t. Het Eindhovens Popkoor.
4. Het Eindhovens Popkoor kan e-mail aan je versturen om je op de hoogte houden van interessante aanbiedingen en/of activiteiten als je je hier voor hebt aangemeld via de website. Afmelden hiervoor kan bij iedere e-mail en op elk moment.
5. Gegevens worden gebruikt voor analyses, zodat we ons aanbod nog meer voor cursisten en klanten kunnen personaliseren.
6. Betaalgegevens zijn noodzakelijk voor Het Eindhovens Popkoor in verband met de financiële verplichtingen van het koorlid.

Gegevens verstrekken aan derden
Het Eindhovens Popkoor sluit verwerkersovereenkomsten af uitsluitend met partijen die noodzakelijk zijn om de getekende overeenkomst van onze cursisten en klanten uit te kunnen voeren. Het Eindhovens Popkoor verstrekt onder geen beding gegevens aan derden, die geen belang hebben bij deze overeenkomst en onze diensten. Het Eindhovens Popkoor deelt geen gegevens met andere partijen voor commerciële doeleinden.

Algemeen
Alle gegevens worden niet langer bewaard dan nodig met een maximum van 10 jaar. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen op een SSL beveiligde server. Iedereen die bij ons gegevens heeft achtergelaten behoudt het recht op inzage van zijn gegevens en eventueel te eisen dat gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Het Eindhovens Popkoor is hiertoe verplicht, mits alle financiële verplichten zijn voldaan.
Daarnaast heeft iedereen het recht om verleende toestemming in te trekken, mits voldaan is aan alle financiële verplichtingen. Als jij gebruik wilt maken van één van deze rechten, dan verzoeken wij je om met ons contact op te nemen. Dit kan schriftelijk naar onderstaand adres of via ons mailadres. Telefonisch is dit niet mogelijk.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Het Eindhovens Popkoor. Dus wanneer je deze links naar andere websites gebruikt, dien je hun privacybeleid te raadplegen als je volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Google Analytics
Het Eindhovens Popkoor volgt de pagina’s die u bezoekt op onze website via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we die kunnen verbeteren. We delen geen informatie met Google en alle opgeslagen IP-adressen zijn voorzien van IP-masking en blijven anoniem. Het privacybeleid van Google is HIER in te zien.

Publicatie beeld- en geluidsmateriaal
Het is mogelijk dat in opdracht van Het Eindhovens Popkoor tijdens repetities en activiteiten beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor drukwerk, websites, social media en/of andere communicatie middelen. Als je hier bezwaar tegen heeft, dan kun je dit voorafgaand aan de cursus of activiteit waaraan je deelneemt schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar onderstaand adres of te mailen naar onderstaand mailadres. Het is niet mogelijk om dit telefonisch kenbaar te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
Het Eindhovens Popkoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij adviseren deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt je altijd op https://popkooreindhoven.nl/privacy/

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 08-04-2019

Het Eindhovens Popkoor
Hastelweg 52
5616 HM Eindhoven
Tel: 040-8452291
E-mail: info@popkooreindhoven.nl
KvK: 74380303